NEOLİBERAL DÖNEMDE MERKEZ SAĞ’DA TOPRAĞA DAİR POLİTİKALAR: DOĞRU YOL PARTİSİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:47:07.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 411-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, Türkiye'de 1980'li yıllarda belirginleşen neoliberal hegemonya inşa mücadelesinde merkez sağın toprak politikaları, Doğru Yol Partisi (DYP) özelinde incelenmiştir. Böylece neoliberal süreçte Parti'nin toprak politikalarında nasıl bir değişim yaşandığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Belirtilen amaca ulaşabilmek için çalışmada tarihsel karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Partinin kuruluşundan Demirel'in Cumhurbaşkanlığına kadar olan dönem ile Çiller'in Parti Genel Başkanı olduğu dönemin karşılaştırmalı olarak incelenmesinin, neoliberal bakış açısına bağlı olarak Partinin toprak politikalarında iki dönem arasında yaşanan süreksizlikleri, ikilemleri ve devamlılıkları ortaya koyabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In the study, the land policies of the centre-right during the struggle to establish neoliberal hegemony in Turkey, which became evident in the 1980s, will be examined specifically in the context of the True Path Party (TPP). Thus, it is aimed to reveal what kind of change took place in the Party's land policies in the neoliberal process. In order to achieve the stated purpose, the study was planned to be guided by the historical comparative research method. It is thought that a comparative examination of the period from the establishment of the Party to Demirel's Presidency and the period when Çiller was the Party Chairman can reveal the discontinuities, dilemmas and continuities experienced between the two periods in the Party's land policies, depending on the neoliberal perspective.

Keywords