OSMANLI AŞİRET İSKÂNLARI SIRASINDA RAKKA İSKÂN FİRARÎLERİNİN ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ EŞKIYALIKLARI (1691-1750)

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 16:15:20.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 415-425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı toplumu yerleşikler ve konar-göçerler olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Toplumun büyük bir kısmını oluşturan yerleşikler genelikle şehirler, kasabalar ve köylerde yaşardı. Konar-göçer, aşiret, göçer ve yörük gibi farklı isimlerle anılan bu sınıf ise ekonomik açıdan hayvancılıkla uğraşırken, hayat tarzı bakımından yaylak ve kışlak alanlar arasında bir hayat sürerdi. Toplum içerisinde yerleşiklerden farklılık gösteren konar-göçerler için yaylak ve kışlaklara çıkarken kanunlar düzenlenmiştir. Ancak yaşam tarzları ve benimsedikleri anlayış doğrultusunda bu kanunlara zaman zaman uymadıkları görülmektedir. Nitekim 1691 yılında Osmanlı Devleti’nde belirli bölgelerde uygulanmaya çalışılan iskân faaliyetleri sonucunda, iskân edilmeye çalışılan aşiret guruplarının önemli bir kısmı bu faaliyetlere karşı gelip, iskândan firar ederek bulundukları yerlerde eşkıyalık hareketlerine girişmişlerdir. Biz bu çalışmamızda; bu iskân faaliyeti sonucunda, Rakka iskânından firar edenlerin Çukurova bölgesindeki eşkıyalıkları hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bunun yanında, bu firarîlerin Çukurova bölgesine geliş sebepleri ve bölgedeki düzeni ne şekilde bozdukları ile ilgili de bilgiler verdik.

Keywords

Abstract

Ottoman society is divided into two classes: settled public and nomads. The settled public, the largest part of them, often lived in cities, towns, and villages. While this class, known by different names such as nomads, tribes, nomadic and Turkish nomads in Anatolia, was engaged in animal husbandry economy-wise and led a life between summer pastures and winter quarters lifestyle-wise. Laws have been established for konar-nomads, who differ from the residents in society, when going to the highlands and barracks. However, it is observed that they do not comply with these laws from time to time in accordance with their lifestyle and the understanding they adopt. In fact a very important part of the tribe groups who were obliged to settle made banditry on their own regions by escaping the settling area since the Otoman State had tried to apply settling on some regions in 1691. In this study, we have tried to give informations about banditrys in Çukurova, who deserted settling of Rakka as a result of this settlement. Besides that we have given informations relevant to arrival reasons of this deserters at Çukurova region and how(in what way) the disturbance of the peace of the area.

Keywords