JOHN CAGE: PREPARED PIANO (HAZIRLANMIŞ PİYANO)’NUN YİRMİNCİ YÜZYIL MÜZİĞİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:42:02.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 290-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerikalı Avangard besteci John Cage, 1930’lu yılların sonlarına doğru, birlikte çalıştığı Merce Cunningham, Bonnie Bird, Syvilla Fort gibi isimlerin dans koreografilerine eşlik etmek amacıyla Hazırlanmış Piyano için eserler yazmaya başladı. Hazırlanmış Piyano, tellerin üzerine veya arasına vida, cıvata, somun, lastik, silgi vb. malzemeler yerleştirilerek sesin karakterini ve tınısını değiştirebilme şansı elde edilen bir piyanodur. Bestecinin ilk hazırlanmış parçası olarak kabul edilen Bacchanale, küçük bir perküsyon grubunun tek bir enstrüman (hazırlanmış piyano) ile vurmalı bir orkestraya dönüştüğü eserdir. Bestecinin bir Hazırlanmış Piyano başyapıtı olarak bilinen eseri ise Sonatlar ve Interlüdler’idir. Cage’in bu eserde ortaya çıkarmaya çalıştığı fikir, zihni sakinleştirebilmek ve farkındalığı yükseltmektir. Bu makalenin amacı, John Cage’in Hazırlanmış Piyano ile deneysel ve sıra dışı yaklaşımının piyanoyu klasik bir enstrüman olmaktan çıkarıp, tek bir piyanistin icrasında dahi onu bir perküsyon orkestrasına dönüştürebilmesini ve bu sayede piyano ile yapılabileceklerin sınırsızlaştığı bir alan sunarak Yirminci yüzyıl müziğinde bıraktığı etkileri incelemektir.

Keywords

Abstract

In the late 1930s, American avant-garde composer John Cage began writing works for the Prepared Piano to accompany the dance choreographies of his collaborators Merce Cunningham, Bonnie Bird and Syvilla Fort. A prepared piano is a piano in which materials such as screws, bolts, nuts, tires, rubbers, etc. are placed on or between the strings to change the character and timbre of the sound. Bacchanale, considered to be the composer's first prepared piece, is a work in which a small percussion group is transformed into a percussion orchestra with a single instrument (prepared piano). His Sonatas and Interludes is known as a masterpiece of the prepared piano. The idea that Cage is trying to bring out in this work is to calm the mind and raise awareness. The aim of this article is to examine John Cage's experimental and unconventional approach with the prepared piano and to describe how the piano is transformed from a classical instrument into a percussion orchestra, even in the performance of a single pianist; besides, it is mentioned the effects of the Prepared Piano had on twentieth-century music.

Keywords