B2C E-TİCARET MODELİNİN ÖZELLİKLERİ VE B2C HACMİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:30:26.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 60-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, tüm dünyada kurumlar, şirketler ve tüketiciler, elektronik ticaret platformunda yer alma ve faaliyette bulunma imkanına kavuşmuştur. Elektronik ticaret, global pazar olanaklarını hem işletmelere hem de tüketicilere sunmuş; üstelik işletmelerin rekabet alanını da genişletmiştir. Teknolojik gelişmelerin sürekli olarak ivme kazandırdığı elektronik ticaret sayesinde, ticari faaliyetlerin yanı sıra, bilgi alışverişi de zaman sınırı olmaksızın global boyutta gerçekleştirilebilmektedir. İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret olarak adlandırılan B2C modeli, ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye’deki B2C e-ticaret pazarının 2023 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Özellikle Covid-19 salgını sonrası, tüketicilerin e-ticarete olan güveninin artması, perakende sektörünün e-ticaret platformuna dahil olması ve internet hizmetlerinin artışıyla birlikte, B2C hacmi yüksek ivmeli artışlar sergilemeye başlamıştır. Dijital teknolojilerin gelişimi ve tüketici davranışlarında meydana gelen radikal değişiklikler, son 20 yılda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen B2C modelini yeni fırsatlar ama aynı zamanda zorluklarla karşı karşıya getirmiştir.  Bu makalede, dünya genelinde ve Türkiye’de elektronik ticaretin mevcut pozisyonu ve gelişimi güncel verilerle anlatılmış; B2C modelinin yapısı açıklanmış ve B2C hacminin artırılmasına yönelik öneriler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

As the use of the Internet has become widespread, institutions, companies and consumers all over the world have obtained the opportunity to take part and operate on the electronic commerce platform. Electronic commerce has offered global market utilities to both businesses and consumers; furthermore it has also expanded the competitive sphere of businesses. By dint of electronic commerce, which is constantly given acceleration by technological developments, beside commercial activities, information exchange can be performed on a global scale without time limits as well. The B2C model, called business-to-consumer electronic commerce, is becoming gradually widespread in our country. The B2C e-commerce market in Turkey is projected to reach approximately 12 billion dollars by the end of 2023. Particularly, following the Covid-19 pandemic, associated with the increase in confidence of consumers in e-commerce, the inclusion of the retail sector in the e-commerce platform and the enhancement in internet services, B2C volume has begun to demonstrate highly accelerated increases. The development of digital technologies and radical changes occurred in consumer behaviors have confronted the B2C model, which has gone through a significant change and transformation process in the last 20 years, with new opportunities but also challenges. In the present article, the current position and development of electronic commerce across the world and in Turkey are explained by means of actual data; the structure of the B2C model is defined and suggestions for increasing the B2C volume are discussed.

Keywords