ÜSKÜDAR BAĞLARBAŞI BÖLGESİ VE TARİHİ EĞİTİM YAPILARI

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:20:51.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 245-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür varlıklarında kullanarak koruma ya da konservatif müzecilik anlayışı ile olarak değerlendirilmektedir. Yapının özgün karakteri kaybedilmeden yapılan işlevlendirmeler yapıyı olumlu yönde etkilemektedir. Eğitim yapılarında da tarihi değeri olan yapılar tekrar farklı eğitim kurumları tarafından işlevlendirilerek yapıyı koruma süreci devam edebilmektedir. Fransız okulu, mektep olarak ya da medrese olarak kullanılan yapılar günümüzde enstitü, özel eğitim kurumu ya da kütüphane gibi işlevlerle korunmaya devam edebilmekte ve günümüz ile geçmiş arasında kültürün devamlılığını sağlayabilmektedir. Bu çalışmada Üsküdar ilçesinde bulunan Bağlarbaşı, Selamsız bölgesindeki tarihi eğitim yapılarından Çinili mektebi, Saint Vincent de Paul Fransız okulu, ve Saint Marie Fransız okulu ve Rum Okulu incelenerek günümüzde kullanım işlevlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında literatür taraması yapılmış, bölgedeki tarihi dokuyu oluşturan yapıların günümüzdeki yapısal durumları  fotoğraflanarak belgelenmiştir. Sonuç olarak yapının özgün haline uygun seçilen işlevler ile yapıda oluşabilecek olumsuz değişiklikleri de önlemek mümkün olabildiği görülmüştür. Yapı da bu sayede bulunduğu çevrede tekrar önem kazanarak sosyal açıdan önemi devam ettirebilmektedir. Restitüsyon projesi ile özgün mimarı korunabilmekte ve kullanımına devam edilebilmektedir.

.

Keywords

Abstract

The functionalisations made before losing the original character of the building affect the building positively. In educational buildings, structures with historical value can be re-functionalized by different educational institutions and the conservation process can continue. Buildings used as French schools or a madrasah can continue to be preserved with functions such as institutes, private education institutions, or libraries and ensure cultural continuity between the present and the past. With the functions chosen in compliance with the original state of the building, it is possible to prevent the negative changes that may occur in the building. In this way, the building can regain its significance in its environment and maintain its social importance. With the restitution project, the original architecture can be protected and its use can be maintained. This research aims to examine the historical educational buildings in Üsküdar district Bağlarbaşı, Selamsız regions such as Çinili Mektebi, Saint Vincent de Paul French School, and Saint Marie French School, and to analyze their purposes of use today. A literature review was made within the scope of the study, and the present structural conditions of the buildings forming the historical texture in the region were photographed and documented.

Keywords