YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU İLE İLGİLİ OLGU SUNUMU

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-02 15:43:48.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 230-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda kadınlarda psikolojik hastalıkların içerisinde anksiyete bozuklukları yaygın olarak görülmesi ele alınmıştır. Bunların içerisinde Yaygın Anksiyete Bozukluğu en sık olarak görülmektedir. Bu olgu sunumunda, 27 yaşında Yaygın Kaygı Bozukluğu tanısı almış bir kadının bu hastalığın belirtilerine ve bu hastalığa uyum sürecine yer verilmiştir. Kadınlardaki görülme sıklığı erkeklere göre iki kat daha fazladır. Yapılan araştırmalarda cinsiyetin farklılık gösterdiği detaylı olarak ele alınmıştır. Kadın bireylerin bu hastalığı daha yoğun yaşantıladığı ve hastalığa uyum sürecinde çok sık olarak incelenen başa çıkma yolları, psikolojik olarak direnme ve ruhsal çaba ele alınmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu şekilde psikolojik rahatsızlığı olanlar gibi psikolojik iyi hallerinin ve hastalığa uyum sağlayarak başa çıkma stratejilerinin geliştirilebilmesi önem taşımaktadır.  Hastalığın psikolojik iyi hallerinin geliştirilmesi ve hastalığa uyum sağlayarak sağlıklı yaşam sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ailenin ve çevrenin hastalıkla ilgili bilgi edinmesi, bilinçlenmesi ve başa çıkma yollarında destekleyici olması, tedaviye açık olması ve tedaviye uyumunu arttırabilecek stratejilerin geliştirilmesine yönelik kazanımlar sağlanabilecektir.

Keywords

Abstract

In recent years, the prevalence of anxiety disorders among psychological diseases in women has been discussed. Among these, Generalized Anxiety Disorder is the most common. In this case report, the symptoms of a 27-year-old woman diagnosed with Generalized Anxiety Disorder and the adaptation process to this disease are discussed. The incidence in women is twice as high as in men. In the research conducted, the differences between genders have been discussed in detail. Coping methods, psychological resistance and spiritual effort, which are frequently examined in the adaptation process to the disease and that female individuals experience this disease more intensely, are discussed. It is important for individuals with chronic illnesses to improve their psychological well-being and coping strategies by adapting to the illness, just like those with psychological illnesses. It is aimed to improve the psychological well-being of the disease and to lead a healthy life by adapting to the disease. Gains can be achieved in the family and the environment to obtain information about the disease, to raise awareness and to be supportive in ways of coping, to be open to treatment, and to develop strategies that can increase compliance with treatment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics