TÜRKİYE’DE ADALET VE HUKUK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA ADALET MESLEK LİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:34:12.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 228-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumu oluşturan fertler arasında huzur, barış ve güvenli bir ortamın oluşması sadece ekonomik ve sosyal kalkınma ile sağlanmaz. Bunu yanında hukuk devletini ayakta tutan yasama ve yürütme erklerinin sağlıklı bir şekilde işlenmesi; her gerçek ve tüzel kişinin beklentisi olan yargı mekanizmasının hızlı ve aktif bir gerçekleşmesi gerekir. Teknolojik gelişmenin, kültürel ve sosyoekonomik kalkınmanın yolu, adalet ve hukukun üstülüğünden geçmektedir. Bu durum, adalet alanında istihdam edilecek bireylere eğitim veren Hukuk Fakultesi, Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet Meslek Liselerini mühim bir noktaya taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de adalet ve hukuk eğitimi bağlamında Adalet Meslek Liselerinin tarihçesi, güncel durumu, öğretim programları, alana yapılan atamalar ile mezunlarının iş olanakları ele alınmıştır.

 

Keywords

Abstract

Creation of tranquillity, peace and safety among the members of a society cannot be provided through only economic and social progress. It also requires legislative and enforcement Powers that support state of law to run properly as well as judgement which is expectation of every real person and legal entity to occur swiftly and actively. Technological cultural and socioeconomic developments are depended on superiority of law, which puts Faculty of Law, Vocational School of Justice, Justice High Schools educating individuals to be employed in justice field, in an important place. In this study history of Justice Vocational High Schools, their current situations, curriculum, appointments for the field and job opportunities for the graduates are discussed within the context of justice and law in Turkey.

 

Keywords