RENK EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMAYA BİR ÖRNEK: TEMEL TASARIM DERSİ UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 12:09:21.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 463-476
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı malzemelerden, farklı sanat alanlarından yararlanarak yeni öğrenmeleri desteklemek temel tasarım dersinin özelliklerinden biridir. Bu çalışma, Fotoğraf video bölümü öğrencilerinin filmlerde izledikleri sahnelerde renk uygulamalarının, renk kullanımının nasıl yapıldığını renklerin etkili bir biçimde kullanımını başarılı örneklerle aktarılmak istenmiştir. Öğrencilerden bir sinema filmi izlemeleri istenmiş, izlenen filmden renklerin en etkili kullanıldığını düşündüğü bir sahne seçmesi istenmiştir. Seçilen sahnenin renkli bir fotoğraf çıktısı alınmış amerikan Bristol kağıda yapıştırılmış ve altına fotoğrafta bulunan renkler, guaj boya ile renk paleti yaptırılmıştır. Çalışmanın alanı üst sınıflarda yapacakları video ve çekecekleri fotoğraflara temel oluşturması için önemlidir, profosyonel çalışmalarda renklerin uygun ve etkili bir biçimde kullanılma şeklini göstermek yanında eğitim aldıkları bölüm için renk bilgisinin ve kullanımının ne kadar önemli olduğunu göstermektir. Çalışma ayrıca farklı alanlarda ki çalışma ve tekniklerin bir arada kullanılması bakınımda da önemlidir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümünde 2020-2021 Bahar Dönemi, 1. Sınıf 2. dönem Temel Tasarım II kapsamında yapılan Filmlerde renk kullanımı uygulamaları, öğrencilerin renk çalışmalarına örnek çalışmalar yer verilmiştir. Yaptırılan çalışmaların, alanda yaptırılacak çalışmalara örnek oluşturacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Supporting new learning by making use of different materials and different art fields is one of the features of the basic design course. This study aims to explain how the students of the Photography and Video department apply color in the scenes they watch in movies, how to use colors effectively, and how to use colors effectively, with successful examples. Students were asked to watch a movie and were asked to choose a scene from the movie that they thought used colors most effectively. A color photograph of the selected scene was printed and pasted on American Bristol paper, and a color palette was made with the colors in the photograph and gouache underneath. The scope of the study is important for the upper grades to form the basis for the videos they will make and the photographs they will take. It is to show how colors are used appropriately and effectively in professional works, as well as to show how important the knowledge and use of colors are for the department they are studying in. The study is also important in terms of using studies and techniques from different fields together. Applications of color use in films made within the scope of 2020-2021 Spring Term, 1st Year 2nd Term Basic Design II at Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography and Video, and sample studies of students' color works are included. It is thought that the studies carried out will set an example for the studies to be carried out in the field

Keywords