KONSERVATUVAR KEMAN EĞİTİMİNDE YENİ MÜZİĞİN YERİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-06 11:52:47.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 98-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel işlevleri olduğu bilinir. Bu işlevlerin yerine gelmesinde tek yönlü ve tek boyutlu bir sistemin yerine çok yönlü ve çok boyutlu bütüncül bir eğitim sistemi yerleşmesi, yaygınlaşması ve uygulanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Özellikle profesyonel müzik eğitiminde bu anlayışın yaygınlaşması gerek eğitimci gerek öğrenci gerekse dinleyici için önem arz edecektir. Yeni müzik, son yüzyılında müziğin tarihinde oldukça etkin bir yer edinmiştir. Bununla birlikte yeni müziğin profesyonel müzik eğitiminde eğitim aracı, eğitim alanı ve eğitim yöntemi işinde ne derece yer edindiğine dair bilimsel çalışmaların yeterince yapılmadığı düşünülmektedir. Nitel, betimsel ve yapılandırılmış görüşme tekniği ile verilerin toplanıp yine nitel tekniklere göre verilerin çözümleneceği bu çalışma; konservatuvar keman eğitiminde yeni müziğin kullanışlılığı, etkisi ve öneminin ne olduğunu anlayabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın müziği meslek olarak seçen konservatuvar öğrencilerinin aldıkları keman eğitim öğretim süreçlerinde yeni müziğin görünümüne yönelik ilk çalışmalardan biri olması, alana katkı sağlayacağı düşüncesiyle özgün olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that music has individual, social, cultural, economic and educational functions. In order to achieve these functions, it is considered necessary to establish, popularize and implement a multidimensional and multidimensional holistic education system instead of a one-way and one-dimensional system. The spread of this understanding, especially in professional music education, will be important for both educators, students and listeners. New music has gained a very active place in the history of music in the last century. However, it is thought that scientific studies on the extent to which new music has a place in the educational tool, educational field and educational method in professional music education have not been conducted sufficiently. This study, in which data will be collected with qualitative, descriptive and structured interview techniques and the data will be analyzed according to qualitative techniques, was prepared in order to understand the usefulness, impact and importance of new music in conservatory violin education. The study is considered to be one of the first studies on the appearance of new music in the violin education processes of conservatory students who choose music as a profession, and it is thought to be original with the idea that it will contribute to the field.

Keywords