SOKAK SANATINDA EVRENİN YARATILIŞI: GRAFİTİ SANATÇISI BLU VE BIG BANG BIG BOOM ANİMASYONU

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:57:18.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, bilim ve teknolojideki gelişmelerden etkilenen en önemli disiplinlerden biridir. Günümüzde pek çok çağdaş sanatçı, çalışmalarında geleneksel ifade biçimlerinden ilham almaya devam ederken, diğerleri de teknolojideki ilerlemelerin yaratıcı süreçlerine faydalı olabileceğini düşünmektedir. Daha geleneksel ifade biçimlerine alternatif olarak disiplinlerarası eserler giderek daha fazla sayıda ortaya çıkmaktadır. Dijital devrin olanaklarını sağlayan önemli yapıtlar, izleyiciyi gerçek olmayan, kurmaca bir ortamın içine yerleştirmektedir. Bu dönemde çalışan sanatçılardan biri olan Blu, yaptığı duvar resimlerini teknolojiyle harmanlayarak video animasyonlara dönüştürmüş ve çağımızın dijital devrinde duvar resminin nasıl olabileceğinin yollarını göstermiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada İtalyan sanatçı Blu'nun gerçekleştirdiği grafiti ve duvar resimleri ile video animasyonların üretim süreçlerini incelemek ve yorumlamak için kullanılan yöntemler literatür ve internet tarama yöntemleridir. Blu'nun animasyonları, video sanatı, enstalasyon ve duvar resmi unsurlarını birleştirerek disiplinlerarası bir çalışmaya dönüşmüştür. Çalışmada sanatçı Blu’nun internet ortamında yayınlanan ve evrenin yaratılışı konulu Big Bang Big Boom isimli video animasyonu incelenmiştir. Klasik duvar resim sanatının, dijital çağdaki dönüşümü görülmüştür.

Keywords

Abstract

Art is one of the most important disciplines affected by developments in science and technology. Today, many contemporary artists continue to draw inspiration from traditional forms of expression in their work, while others think that advances in technology can be beneficial to their creative processes. Interdisciplinary works are emerging in greater numbers every day as an alternative to more traditional forms of expression. Important works that provide the opportunities of the digital age place the viewer in an unreal, fictional environment. Blu, one of the artists working in this period, transformed his murals into video animations by blending them with technology and showed how murals could be in the digital age of our age. In this study, where qualitative research method is used, literature and internet scanning methods are used to examine and interpret the production processes of graffiti, murals and video animations made by the Italian artist Blu. Blu's animations combine elements of video art, installation and mural into an interdisciplinary work. In the study, the video animation named Big Bang Big Boom by the artist Blu, published on the internet and about the creation of the universe, was examined. The transformation of classical wall painting art in the digital age has been seen. 

Keywords