‘HAKİKAT ÖTESİ ÇAĞ’ BAĞLAMINDA HAYVAN ÇİFTİĞİ ROMANINDA İKTİDAR

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 12:11:28.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 400-410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hakikat ötesi çağ kavramı hayatımıza yakın dönemde girmiş olsa da hakikatin ne olduğu üzerine yapılan tartışmalar antik çağdan beri süregelmektedir. Ancak bilgi bozulumunun (disinformation), yalan haberlerin internet aracılığıyla haber kanallarına veya sosyal platformlara hızla yayıldığı günümüzde hakikat kavramının içeriği başka bir gözle sorgulanır hale gelmiştir. Günümüzde hakikat kavramı özellikle siyasal alanda tartışmaya açık haldedir. Dolayısıyla politik söylemler ve iktidara ilişkin meseleler söz konusu olduğunda hakikatin yerini başka alternatif gerçekler almaktadır.  George Orwell, iktidar kavramını hayvanlar üzerinden tartışmaya açtığı Hayvan Çiftliği romanında iktidarı insanların elinden alan domuzların dönüşümünü okuruz. Romanda domuzlar iktidarları süresince diğer hayvanları disipline etmek için, baskı, zorlama veya fiziksel bir yaptırım yapmaz. Aksine, hakikatleri kendi söylemleri doğrultusunda çarpıtarak istediklerini kabul ettirirler. Pek çok araştırmacıya göre kapitalizm ve sosyalizmin eleştirisi olan bu romandan hareketle hakikatlerin bireylerin şahsi menfaatleri doğrultusunda değiştirildiğini ortaya koymayı amaçlamaktayız.

Keywords

Abstract

Although the concept of post-truth age has entered our lives recently, discussions on what truth is have been ongoing since ancient times. However, today, when disinformation and fake news spread rapidly to news channels or social platforms via the internet, the content of the concept of truth has become questionable from a different perspective. Today, the concept of truth is open to debate, especially in the political arena. Therefore, when it comes to political discourses and issues related to power, the truth is replaced by other alternative facts. George Orwell's novel Animal Farm , where he discusses the concept of power through animals, we read about the transformation of pigs who take power from people. In the novel, pigs do not use pressure, coercion or physical sanction to discipline other animals during their rule. On the contrary, they distort the truth in line with their own discourse and make people accept what they want. Based on this novel, which, according to many researchers, is a criticism of capitalism and socialism, we aim to reveal that the truths are changed in line with the personal interests of individuals.

Keywords