1872 ANTAKYA DEPREMİNİN İKTİSADİ ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:52:06.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat Tarihi
Number of pages: 338-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Hatay’ın merkez ilçesi konumunda olan Antakya defalarca depremlerle harap olmuş ancak yeniden aynı zemin koşullarında kurularak bir sonraki felaketi beklemiştir. Selevkos’lardan, Roma’ya, Bizans’tan, İslam Orduları’na, Haçlı Prenslikleri’ne, Selçuklular ve Osmanlılar ve günümüze dek neden böyle bir tercihte bulunan insanlık ve tüm medeniyetlerin arkasındaki ekonomik kaygılar ve yaşanan depremlere yapılan müdahaleler makalenin konusunu oluşturmaktadır. Depremlere ve yıkımlara rağmen Antakya’nın yeniden inşası sürecinde 1872 Büyük Antakya Depremi’ne odaklanılmış ve bu deprem sonucunda dönemin Osmanlı Devleti düzenlemeleri ve yazışmalarına bakılmış elimizde veri olan çeşitli müdahale örneklerine bakılmıştır. Antakya kenti çalışma örneği deprem dönemi dışında da deprem felaketi nedeniyle zaman zaman boşalmış nüfusunun büyük bölümünü kaybetmiştir.

Keywords

Abstract

Antakya, which is the central district of Hatay today, was devastated by earthquakes many times, but was rebuilt under the same ground conditions and awaited the next disaster. From the Seleucids, Rome, Byzantium, the Islamic Armies, the Crusader Principalities, the Seljuks and the Ottomans, and why humanity has made such a choice and the economic concerns behind all civilizations and the interventions to the earthquakes are the subject of the article. Despite the earthquakes and destructions, in the rebuilding process of Antakya, the focus was on the Great Antakya Earthquake of 1872, and as a result of this earthquake, the Ottoman State regulations and correspondence of the period were examined and various intervention examples were examined. The study example of the city of Antakya, apart from the earthquake period, lost a large part of its population, which was emptied from time to time due to the earthquake disaster.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics