SEMBOLİST SANAT ANLAYIŞINDA BİR METAFOR OLARAK UYKU’NUN TASVİRİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 11:10:26.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 212-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyku, gündelik hayatta vücudun yenilenmesini sağlayan fiziksel ve zihinsel bir dinlenme süreci olarak tanımlanmıştır. Uyku esnasında, uyanık olma durumundaki tepkiselliğe karşıt olarak bilinç, dış uyaranlara karşı bütünüyle ya da bir bölümünü kapatır ve bireyin tepki gücü zayıflar. Bununla ilişkili olarak uyku esnasındaki bedenin hareketsizliği, birçok kültürde uykunun ölümle bir yakınlık kurulmasına sebep olmuş ve öte dünya inançlarında bir geçit kapısı olarak kabul edilmiştir. Uyku, klasik dönemde daha çok dini ve mitolojik inançların ifade ettiği anlamıyla betimlenmiştir. Ancak 19. yüzyılla birlikte ortaya çıkan sembolizm sanat hareketinde, içerdikleri kişisel anlamla birlikte farklı anlamları ifade etmeye başlamış ve sanatçıların kullandığı düş kaynaklı öznel imgelemler ortaya çıkmıştır. Farklı biçimsel özelliklerle birçok modern sanatçının eserlerine de konu olmuş, bireysel ve toplumsal psikolojinin dışavurum aracı olarak tasvir edilmiştir. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışma, uyku tasvirlerini irdeleyerek, tarihsel ve eleştirel bir okuma yapmayı, elde edilen veriler doğrultusunda ise uyku temsillerinin sembolistlerle olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Sleep has been defined as a physical and mental rest process that allows both our brains and our bodies to repair and restore in daily life. During sleep, unlike the reactivity in the waking state, consciousness shuts down completely or partially against external stimuli and the individual's reaction power weakens. In regard to this, the inactivity of the body during sleep has caused it to be associated with death in many cultures and has been accepted as a gateway in otherworldly beliefs. Sleep was described mostly in the sense expressed by religious and mythological beliefs in the classical period. However, in the symbolism art movement that emerged in the 19th century, it started to express different meanings with the personal meaning they contained, and subjective imagery based on dreams used by artists emerged. With its different formal features, it has been the subject of the Works of many modern artists and has been depicted as a means of expression of individual and social psychology. This study, which was designed as qualitative research, aims to make a historical and critical reading by examining sleep depictions, and in line with the data obtained, to reveal the relationship between sleep representations and symbolists.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics