SES EĞİTİMİNE YÖNELİK TERMİNOLOJİYE GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-28 11:05:38.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 585-596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ses insan hayatında büyük bir işlevsellik kazanmıştır. Bu işlevi kapsamında pek çok olumlu etkileri sağlayabildiği de hem araştırmalar içerisinde hem de günlük hayatın içerisinde görülebilmektedir. Ses insan hayatında en temel hali ile iletişim ihtiyacını giderebilmektedir. Ancak gelişen sistemler ve değişen dünya ekseninde, ses bir araç olmaktan çıkıp daha etkili bir sürece dayandırılabilmektedir. Bunların en başında etkili konuşma ve iyi bir sese sahip olmak gelmektedir. Yine bunun yanında şarkı söylemek ve estetik bir algı oluşturmak da ses için önem arz etmektedir. İnsanlar etkili konuşabilmek için ses eğitimleri almakta ve bu eğitimden dolayı da günlük hayatın içerisinde etkili konuşma ile bir başarı sağlayabilmektedir. Elde edilen başarı aynı şekilde sanat alanında da var olabilmektedir. Sanat alanında bir başarının sağlanabilmesi için öncelikle ses eğitimin alınması gerekmektedir. Ses eğitimi tümü ile meşakkatli bir eğitimi içermektedir. Bu bakımdan istenilen bir sesin elde edilebilmesi için ilk kural ses eğitiminde temel olan kuralların anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasından geçmektedir. Bunun yanında yine eğitimde yer alan psikolojik ve fizyolojik etkilerin de önemi göz önünde bulundurulmalıdır. Ses eğitiminde yer alan terminoloji öncelikle eğitimin iyi anlaşılabilir olmasını içermektedir. Bir başka ifade ile, iyi bir sese sahip olmak için eğitimde yer alan kronoloji ve bilgilerin yapılması gerektiği şekilde sağlanması temel alınmakta ve ön koşul niteliğinde yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Sound has gained a magical functionality in human life. Within the scope of this function, it can be seen that it can provide many positive effects both in research and in daily life. Sound can fulfill the need for communication in its most basic form in human life. However, in the axis of developing systems and changing world, sound can be based on a more effective process rather than being a tool. The most important of these is effective speaking and having a good voice. In addition, singing and creating an aesthetic perception are also important for the voice. People receive voice trainings in order to speak effectively and because of this training, they can achieve success with effective speech in daily life. The success achieved can also exist in the field of art. In order to achieve success in the field of art, voice training must first be taken. Voice training involves a demanding education. In this respect, the first rule for obtaining a desired voice is that the basic rules of voice training should be understandable and applicable. In addition, the importance of psychological and physiological effects in education should also be taken into consideration. The terminology involved in voice training primarily involves making the training well understandable. In other words, in order to have a good voice, the chronology and information in the training is based on providing the information as it should be done and is a prerequisite.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics