MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA BAŞARI ORANLARININ DÜŞÜK OLMASININ NEDENLERİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİMİ VE KÜLTÜR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 11:15:53.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 243-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada; Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üniversite sınavlarında başarı durumlarını etkileyen faktörler üzerinde durulmuş konu okul yönetimi ve kültür dersi öğretmenlerin bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu çalışmaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bursa ili İznik ilçesinde ki Mesleki Teknik Anadolu liselerinde  görev yapmakta olan okul yönetimi ve kültür dersi öğretmenleri katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın desenini ise, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa yeterince sahip olunmayan olgulara odaklanan olgubilim deseni oluşturmuştur. Araştırma sonucunda katılımcılar, sınav başarısının düşüklüğüne ilişkin farklı tanımlamalar yapsa da, genel olarak meslek lisesindeki öğrencilerin sınav başarılarının düşük olduğu ve bundaki en büyük payın meslek liselerine gelen öğrenci profillerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

This study investigates the factors affecting the success of Vocational and Technical Anatolian High School students in university entrance exams, as perceived by school administrators and culture course teachers. Conducted during the 2021-2022 academic year in the İznik district of Bursa province, the research utilizes a qualitative approach, specifically a phenomenological design focusing on phenomena that are recognized but not deeply understood. The findings suggest that, despite varied interpretations of low exam success, there is a common understanding among participants that students in vocational high schools generally exhibit lower exam performance. The primary attributed cause is identified as the profile of students entering vocational high schools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics