SİYASAL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ TWİTTER (X) ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 11:22:51.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi aktörler, siyasal seçimlerde oy oranlarını yükseltebilmek için çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla seçmen kitlesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Önceleri radyo, televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçlarıyla kitlelere hitap etmeye çalışan siyasi aktörler, sosyal medyanın etki alanının genişlemesiyle birlikte Twitter, Facebook, Instagram, YouTube gibi mecraları aktif bir biçimde kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada siyasal pazarlama iletişimi kapsamında 2023 yılı Mayıs ayında yapılan iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının 31 Mart ile 28 Mayıs tarihleri arasında resmi Twitter (X) hesapları üzerinden paylaştıkları tweetlerin karşılaştırmalı içerik analizi yapılmıştır. Tweet içerikleri kapsamında adayların hesaplarını; rakip aday ve partisini eleştirmek, vaat ve projelerini seçmen ile paylaşmak, miting, toplantı ve etkinliklerinden seçmenleri haberdar etmek amacıyla kullandıkları ve bu yolla geniş kitlelere ulaştıkları gözlemlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Political actors try to reach out electorate through various communication tools to increase their voting rates for political elections. Political actors trying to addressmasses via traditional media tools such as radio, TV, newspapers previously, havebegun to actively use social media channels like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube as social media’s impact area has expanded.  In this study, a comparative content analysis of the tweets shared by the presidential candidates on their official Twitter (X) accounts between March 31 and May 28 for the two-round presidential election held in May 2023 was conducted within the scope of political marketing communication. Consequently, it was found out that nominates used Twitter accounts to criticise their opponents and parties, to announce their election promises and projects, to inform electorate about public meetings and activities, which led nominates to appeal large audiences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics