YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN STRATEJİK KULLANIMI: YAPAY ZEKA, DİJİTALLEŞME ve İNOVASYON SÜREÇLERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 13:20:21.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 28-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yapay Zeka, dijitalleşme ve inovasyon arasındaki karmaşık bağlantıların anlaşılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu amaçla Yönetim Bilişim Sistemlerinin Yapay Zeka, dijitalleşme ve inovasyon üzerindeki etkilerini ayrı ayrı değerlendirmektedir. Üstelik bu durum, hem olumlu hem de olumsuz yönleri dikkate alan kapsamlı bir bakış açısı sunarak literatürdeki çalışmalardan ayrılmaktadır. Yapay Zekanın Yönetim Bilgi Sistemleriyle entegre edilmesi, gelişmiş veri analizi, otomasyon ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri gibi güçlü avantajların kilidini açar. Ancak gizlilik kaygıları ve istihdam değişiklikleri gibi potansiyel tehlikelerle başa çıkmak çok önemlidir. Benzer şekilde, dijitalleşme süreç otomasyonunu ve yeniliği körüklüyor ancak güvenlik riskleri ve çalışanların direnci gibi zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu takasları stratejik olarak yönetmek çok önemlidir. Son olarak Yönetim Bilgi Sistemleri, veri analizi ve dijital dönüşüm yoluyla yeniliği teşvik eder, ancak işten çıkarma ve maliyet artışları gibi potansiyel dezavantajlara karşı da dengelenmesi gerekir. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin daha önce bu şekilde tüm yönleriyle araştırılmamış olması, çalışmanın sonuçlarını benzersiz kılmaktadır.

Keywords

Abstract

This study makes a significant contribution to comprehending the intricate interconnections among Management Information Systems, Artificial Intelligence, digitalization, and innovation. For this objective, it evaluates the impacts of Management Information Systems on Artificial Intelligence, digitalization, and innovation individually. Moreover, this distinguishes itself from studies in the literature by providing a comprehensive outlook that considers both favorable and unfavorable aspects. Integrating Artificial Intelligence with Management Information Systems unlocks potent advantages like enhanced data analysis, automation, and personalized customer experiences. But, navigating potential pitfalls like privacy concerns and employment shifts is crucial. Similarly, digitalization fuels process automation and innovation, yet presents challenges like security risks and employee resistance. Managing these trade-offs strategically is key. Finally, Management Information Systems fosters innovation through data analysis and digital transformation, but must be balanced against potential drawbacks like job displacement and cost increases. The fact that the relationship between these variables has not been studied in all its aspects in this way before makes the results of the study unique.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics