ROMAN KADINLARI İSTİHDAMA KAZANDIRMA PROJELERİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 14:24:01.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı
Number of pages: 135-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Romanlar ayrımcılık, düşük eğitim seviyesi, yetersiz maddi olanaklar gibi sorunlardan dolayı dezavantajlı bir gruptur. Türkiye’de Roman kadınlar genellikle farklı sektör veya iş kollarında; sürekli olmayan, istihdam istatistiklerine yansımayan işlerde çalışmaktadır. Çalışmamızda Roman kadınlara yönelik yapılan atölye eğitimlerinin Roman kadınların istihdamına, kişisel gelişimlerine, topluma uyum ve katılımlarına etkisi incelenmiştir. Aydın’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) tarafından düzenlenen El Sanatları Atölyesi Projesi’ne 11 Roman kadın ile proje koordinatörü ve eğitmen katılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile tasarlanan çalışmamızda, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış soru formu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler MAXQDA programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda Roman kadınlar, bu projenin hem sosyal hem de ekonomik olarak kendilerine katkı sağladığını ifade etmişler ve projenin etkililiğine 10 üzerinden 9,67 puan vermişlerdir. Roman kadınların kendilerini geliştirmeleri, sosyal içerilmeleri ve mesleki beceri kazanmaları üzerine olumlu etkiler bırakan bu ve buna benzer çalışmaların paydaşların iş birliği ile yapılması son derece önemlidir.  

Keywords

Abstract

Romans are a disadvantaged group in Turkey, facing issues such as discrimination, low educational attainment, and inadequate financial resources. In Turkey, Roman women usually work in various sectors or branches where their employment is irregular and not reflected in employment statistics. In our study, we examined the impact of workshop training programs on Roman women's employment, personal development, and social integration. Eleven Roman women, along with the project coordinator and instructor, participated in the Handicraft Workshop Project organized by the Ministry of Industry and Technology's Social Development Support Program (SOGEP) in Aydın. The study, designed using a qualitative research method, employed a semi-structured questionnaire created by researchers as the data collection tool. The gathered data were analyzed using the MAXQDA program. As a result of the research, Roman women expressed that the project contributed both socially and economically to their lives, giving the project an effectiveness rating of 9.67 out of 10. Initiatives like these, which positively impact Roman women's personal development, social inclusion, and acquisition of professional skills, underscore the importance of collaborative efforts among stakeholders. It is crucial to continue and expand similar initiatives through collaboration among stakeholders, fostering the empowerment and social inclusion of Roman women in society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics