ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASA DUYARLILIK DEĞERİNE SAHİP OLMA DURUMLARI

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 14:33:16.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 151-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kültürel mirasa duyarlılık değerine sahip olma durumlarını tespit etmektir. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Orta Karadeniz Bölümünde yer alan bir il merkezinde bulunan ve amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen bir ortaokulda yedinci sınıfta öğrenim görmekte olan 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Olgu bilim deseninde tasarlanan araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve kültürel mirasa duyarlılık değerini içinde barındıran bir öykü öğrencilerle paylaşılmış; verilen öykünün sonu yarım bırakılmış ve öğrencilerden öykünün sonunu tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasa duyarlılık değerini tam olarak kavrayıp içselleştiremedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine whether seventh grade secondary school students have sensitivity to cultural heritage. The research was conducted in the 2019-2020 academic year with 25 students studying in the seventh grade at a secondary school located in a city center in the Central Black Sea Region and determined by purposeful sampling method. In the research designed in the phenomenology pattern, a story developed by the researcher as a data collection tool and containing the value of sensitivity to cultural heritage was shared with the students; The end of the given story was left unfinished and the students were asked to complete the end of the story. The data obtained was analyzed using descriptive and content analysis methods. As a result of the research, it was concluded that the 7th grade secondary school students who participated in the research could not fully comprehend and internalize the value of sensitivity to cultural heritage.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics