OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ VE EYLEM PLANLARININ ETKİLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 15:01:54.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 559-572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul yöneticilerinin kriz yönetimi ve eylem planlarının etkililiğini araştırmakta, önemli bulgulara ve önerilere ışık tutmaktadır. Özellikle eğitim kurumlarında krizlerin yönetilmesi, toplumun en savunmasız kesimlerinden birini temsil eden öğrenci ve personelin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Sonuçlar, kriz eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması sırasında paydaşlarla işbirliğine dayalı çabaların öneminin altını çizmektedir. Öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin sürece dahil edilmesi, kriz durumlarının daha iyi anlaşılmasını ve etkili çözümler geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu da kriz eylem planlarının sadece kağıt üzerinde değil, gerçek hayat senaryolarında da işlevsel olmasını sağlar. Ayrıca, planın işlevselliğinin kriz öncesi, kriz ve kriz sonrası aşamalarda değerlendirilmesi, sürekli iyileştirme ve güncellemeler için hayati bir mekanizma olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, eğitim kurumlarının değişen ihtiyaç ve koşullara hızla adapte olmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, kriz yönetimi ve eylem planlarının okul yöneticileri tarafından etkin bir şekilde işletilmesi, güvenli bir öğrenme ortamı sağlamanın ötesine geçerek, onların kendi toplumları içindeki liderlik becerilerini de yansıtmaktadır. Kriz yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde okul liderlerine rehberlik ederek eğitim kurumlarının krizler karşısında dayanıklılığını artırmaya önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

This research explores the effectiveness of school administrators' crisis management and action plans, shedding light on crucial findings and recommendations. Managing crises, especially in educational institutions, holds paramount importance for the safety of students and staff, who represent one of society's most vulnerable segments. The results underscore the significance of collaborative efforts with stakeholders during the creation and implementation of crisis action plans. Involving teachers, parents, and students in the process facilitates a better understanding of crisis situations and the development of effective solutions. This ensures that crisis action plans are not only functional on paper but also in real-life scenarios. Furthermore, the evaluation of plan functionality during pre-crisis, crisis, and post-crisis stages emerged as a vital mechanism for continuous improvement and updates. This approach enables educational institutions to adapt rapidly to changing needs and conditions. Ultimately, the effective functioning of crisis management and action plans by school administrators extends beyond providing a secure learning environment—it also reflects their leadership abilities within their communities. This research contributes significantly to guiding school leaders in the development, implementation, and assessment of crisis management strategies, enhancing educational institutions' resilience in the face of crises.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics