BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ (BKAY) MODELİNİN VAN GÖLÜ KIYILARINA UYGULANABİLİRLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-27 22:52:35.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 186-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun yaşam serüveni içerisinde her zaman vazgeçilmez bir önemi olan kıyı alanları, beşeri ve ekonomik faaliyetler bakımından türlü imkânlar sunmaktadır. Bu imkânlardan faydalanmaya çalışan topluluklar tarafından kıyı alanlarında hızla tüketilen kaynaklar tehlike altına girmiştir. 1970’li yıllardan sonra sürdürülebilir kalkınma prensibi ile kıyıları koruma ve kullanma anlayışı bu prensibin tamamlayıcı unsuru olmuştur. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi topluluklar tarafından kıyıların korunması amacı ile oluşturulan modeller gibi Türkiye’de de bu yaklaşım çerçevesinde 1987 yılında Akdeniz Eylem Planı ile İzmit Körfezi Kıyı Alanı Yönetim projesi uygulamaya konmuştur. Türkiye’de ilk olarak 14.06.2014 tarihli ve 2930 Sayılı “Mekânsal Planlar Yapım ve Yönetmeliği”ne uygun olarak Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı hazırlanmış ve 8 kıyı alanında bu projeler uygulanmıştır.  Dünyada ve Türkiye’de yapılan BEKAY planlarının değerlendirildiği çalışmada bu yönetim anlayışının Van Göl’üne uygulanabilirliği tartışılmıştır. Van gölü gibi zengin su kaynağına ve ekosisteme sahip olan kıyı alanlarının korunması için hazırlanacak bir BEKAY planına ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Coastal areas, which have always been of indispensable importance in the life adventure of human beings, offer various opportunities in terms of human and economic activities. The resources rapidly consumed in coastal areas by communities trying to benefit from these opportunities have become endangered. After the 1970s, the principle of sustainable development and the understanding of protecting and using coasts became a complementary element of this principle. Just like the models created by communities such as the United Nations and the European Union for the protection of coasts, the Mediterranean Action Plan and the Izmit Bay Coastal Area Management project were put into practice in Turkey in 1987 within the framework of this approach. In Turkey, for the first time, an Integrated Coastal Areas Management Plan was prepared in accordance with the "Spatial Plans Construction and Regulation" dated 14.06.2014 and numbered 2930, and these projects were implemented in 8 coastal areas. In the study where ICZM plans made in the world and in Turkey were evaluated, the applicability of this management approach to Van Lake was discussed. It has been understood that there is a need for a ICZM plan to be prepared to protect coastal areas with rich water resources and ecosystems, such as Lake Van.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics