ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU HAKKINDA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-24 12:27:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 269-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öğretmenlerin ve yöneticilerin Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin görüşleri betimleyici bir yaklaşımla incelemiştir. Çalışma nitel araştırma yönteminde ve olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 24 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yönetimi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkmış olması tüm katılımcılara göre olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. Yine bütün katılımcılar Kanunun iyi bir başlangıç olduğunu ancak bazı noktalarda eksiklikler içerdiğini düşünmektedirler. Katılımcılar Kanunun dar kapsamlı olduğunu, öğretmenliğin prestijini ve refahını artırmadığını, kariyer planlamasının sınava göre yapılmasının uygun olmadığını, uzman öğretmen ve başöğretmen olma şartlarının ağır olduğu düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcılar Öğretmenlik Meslek Kanununun iyileştirilmesi ile ilgili olarak kariyer planlamasının 10 yıldan daha az olması gerektiği, sınav şartının olmamasını, ekonomik iyileştirmeleri içermesi gerektiğini ve öğretmenliğin prestijini artırma açısından daha kapsamlı olması gerektiğini önermişlerdir.

Keywords

Abstract

In this study, the views of teachers and administrators on the Teaching Profession Law were analyzed with a descriptive approach. The study was conducted in qualitative research method and phenomenology desing. Semi-structured questionnaires were conducted with 24 participants working in primary, secondary and high schools in Dulkadiroğlu and Onikişubat districts of Kahramanmaraş province. The data obtained from the questionnaires were analyzed using descriptive analysis method. As a result of the research, the fact that the Law on Teaching Profession was enacted was evaluated as a positive situation by all participants. All participants also think that the law is a good start, but that it has some deficiencies. Participants indicated that the Law was narrow-scoped that it did not increase the prestige and welfare of teaching, it was inappropriate to make career planning based on the exam, and the conditions for becoming an expert teacher and head teacher were burdensome. Regarding the improvement of the Teaching Profession Law, participants suggested that career planning should be less than 10 years, there should be no exam requirement, it should include economic improvements and it should be more comprehensive in terms of increasing the prestige of teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics