DETERMINATION OF SUITABLE AREAS FOR BIOCOMFORT USING HEAT INDEX WITH THE AID OF GIS: THE CASE OF BURDUR

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-24 12:34:03.0
Language : İngilizce
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biyoklimatik konfor özellikleri insan yaşamının hemen hemen her alanında büyük önem taşımaktadır. Nitekim biyoklimatik konfor, insanların kendisini daha dinamik ve sağlıklı hissettiği iklim koşullarının insanla bir arada bulunduğu ortam olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr ve yağış koşulları biyoklimatik konforun sağlanmasında etkili olan iklim koşullarıdır.  İnsanların yaşadığı çevrede konforlu hissedebilmeleri için iklim koşullarının uygun aralıkta olması gerekmektedir. Eğer yaşanılan çevre biyoklimatik konfor bakımından uygun değilse insanlar kendilerini rahatsız hissederek yaşadığı çevreden uzaklaşmak zorunda kalırlar.  Bu çalışmada Burdur ilinin iklim verilerine dayanılarak biyoklimatik konfor bakımından en uygun alanlar belirlenmiştir. Çalışmada 16 meteoroloji istasyonuna ait iklim verileri (sıcaklık ve bağıl nem) Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmıştır. CBS ortamına aktarılan noktasal veriler IDW yöntemi kullanılarak raster veri haline dönüştürülmüştür. Böylece çalışma alanının sıcaklık ve bağıl nem haritaları üretilmiştir. Üretilen sıcaklık ve bağıl nem koşullarından yararlanılarak biyoklimatik konfor bakımından uygun alanların belirlenmesi amacıyla Isı indeksi (Heat İndex) kullanılmıştır. Isı indeksi sonucunda elde edilen hissedilen sıcaklık verilerine Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (Physıologıcal Equıvalent Temperature-PET) skalası uygulanarak Burdur ili biyoklimatik konfor alanları belirlenmiştir. 

Keywords

Abstract

Bioclimatic comfort features hold significant importance in nearly every aspect of human life. Indeed, bioclimatic comfort is defined as the environment where individuals coexist with climatic conditions that make them feel more dynamic and healthy. In this context, temperature, relative humidity, wind, and precipitation are climatic conditions effective in providing bioclimatic comfort. Climatic conditions need to fall within suitable ranges for individuals to feel comfortable in their living environment. If the environment is not conducive to bioclimatic comfort, individuals may find themselves feeling uncomfortable and compelled to distance themselves from their living surroundings. This study identifies areas with optimal bioclimatic comfort based on climate data for the Burdur province. Climate data (temperature and relative humidity) from 16 meteorological stations were transferred to a Geographic Information System (GIS) environment. The point data transferred to the GIS environment were converted into raster data using the Inverse Distance Weighting (IDW) method. Thus, temperature and relative humidity maps of the study area were generated. To determine areas suitable for bioclimatic comfort using the produced temperature and relative humidity conditions, the Heat Index was employed. Applying the Physiological Equivalent Temperature (PET) scale to the data obtained from the Heat Index, bioclimatic comfort zones for the Burdur province were identified.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics