INFERNO'DA AHLAKİ GÖRECELİK VE AHLAKİ İKİLEM

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-27 22:50:03.0
Language : İngilizce
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 204-211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ron Howard’ın yönettiği ve Dan Brown'un romanından uyarlanan Cehennem (2016), küresel bir krizin ortasında ahlakın felsefi bir incelemesini sunar. İtalya'nın Floransa kentinde geçen film, Robert Langdon’ın, bilim adamı Bertrand Zobrist’in aşırı nüfus problemi ile ‘Cehennem’ adlı ölümcül bir virüs yoluyla mücadele etme planının ortaya çıkardığı etik ikilemlerle yüzleşmesini konu almaktadır. Anlatı, ahlaki görecelik, mutlakiyetçilik ve deontolojik etiğe değinerek izleyicileri amaçların araçları haklı çıkarıp çıkarmadığı sorularıyla yüzleştirmektedir. Film, ilgi çekici karakter etkileşimleri aracılığıyla izleyicileri etik çerçevelerini yeniden değerlendirmeye ve insan yaşamının değerini düşünmeye davet eder. Nihayetinde Cehennem, ahlakın düşündürücü bir keşfi olarak izleyicileri ahlaki ikilemlere karşı kendi tepkileri üzerinde düşünmeye teşvik etmektedir ve etik gerçeğin karmaşıklığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, ahlaki ikilemi konu edinen bu çalışma zor zamanlarda eyleme geçmenin önemini ahlaki duruşlar üzerinden tartışmaktadır.

Keywords

Abstract

Inferno (2016), directed by Ron Howard and based on Dan Brown’s novel, presents a philosophical exploration of morality amidst a global crisis. Set in Florence, Italy, the film follows Robert Langdon as he confronts the ethical quandaries posed by scientist Bertrand Zobrist’s plan to combat the problem of overpopulation through a deadly virus named Inferno. The narrative confronts audiences with questions of whether the ends justify the means, delving into moral relativism, absolutism, and deontological ethics. Through compelling character interactions, the film challenges viewers to reassess their ethical frameworks and contemplate the value of human life. Ultimately, Inferno serves as a thought-provoking exploration of morality, prompting viewers to ponder their own responses to moral dilemmas and emphasizing the complexity of ethical truth. In this respect, this study, examining moral dilemma, aims to discuss the importance of taking action in challenging times through various moral stances.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics