İZMİR DÖNERTAŞ SEBİLİ KİTÂBELERİ ÖRNEĞİNDE “SEMBOLLEŞMİŞ YAZILAR”

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:30:24.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 546-564
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sembol, iz, işaret, resim, amblem, simge anlamına gelmekle birlikte; bir fikir, düşünce hissi akla getirmeyi işaret eder; ilaveten din, dil, sanat gibi kavramlar içerisinde ifade özgürlüğü oluşturan bir alan olmuştur. Kullanılan alanların içeriği değişse dâhi insanların anlam yükleme eğilimi süregelmiştir. İzmir’in tarihsel kimliğini oluşturan mimari yapılar, onların üzerine nakşedilmiş olan hat, bezeme vb. sembolleşmiş değerler bakımından da son derece önemlidir. Bu zenginliğin göstergelerinden birisi de Dönertaş Sebilidir sanat tarihi açısından çeşitli yayınlara konu olan Dönertaş sebili, bu çalışmada önceki yayınlardan farklı olarak, mimari yapısında yer alan Sembol Değerler bakımından ele alınmıştır. Sahip olduğu estetik değerlerin sembolleşmiş anlamlarına dikkat çekilerek gerek yazı gerekse bezemeler anlam ve biçim özellikleri bakımından incelenmiştir. Yapı üzerine nakşedilen Maşallah, Ya Fettah gibi sembolleşmiş yaygın ibareler olduğu gibi motif ve desen olarak da İbrik, Nar gibi tasvirlerde hâkim özellikler olarak dikkati çekmektedir. Bu özellikler yapının anlamını güçlendirdiği gibi, sembollerin önemini de vurgulamaktadır. 

Keywords

Abstract

Symbols are considered as traces, signs, pictures, emblems, and representations that evoke ideas, thoughts, and feelings. They have been utilized in various fields such as religion, language, and art, allowing for freedom of expression. In the historical city of Izmir, architectural structures play a significant role in symbolizing values through elements like calligraphy and ornamentation. The Dönertaş Sebil, a fountain with historical importance, exemplifies this symbolism. Unlike previous studies, this research focuses on the symbolic values embedded in its architectural structure. The aesthetic values, including writing and decorative features, are examined to highlight the symbolic meanings represented. In addition to commonly used phrases like Mashallah and Ya Fettah, the building incorporates motifs such as Ibrik and Pomegranate, which further enhance the symbolic significance of the structure. Overall, these symbols contribute to the overall meaning and emphasize their importance within the building.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics