OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BULUNAN ÇOCUKLARIN ALDIKLARI SATRANÇ EĞİTİMİNİN DİKKAT GELİŞİMİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:22:42.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 503-515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Satranç, strateji, planlama ve zihinsel becerileri geliştiren, aynı zamanda oyununun keyfini yaşatan eski bir stratejik masa oyunudur. Oyuncular, karşı tarafın hamlelerini öngörme yeteneklerini kullanarak rakiplerini yenmeye çalışırken, bu süreçte kritik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, satranç oynamak, sabır, konsantrasyon ve analitik düşünme gibi yaşam becerilerini de destekler. Bu nedenle, satranç, bireylerin bilişsel yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra stratejik düşünme ve rekabetçi ruhu teşvik etmesiyle önemli bir oyun olarak kabul edilir. Okul öncesi dönemde satranç, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine olumlu katkılarda bulunan bir aktivitedir. Satranç oynamak, küçük çocuklara problem çözme becerileri kazandırırken, stratejik düşünmeyi teşvik eder. Aynı zamanda, oyun sırasında kurallara uyma, sıra bekleyebilme ve düşünce süreçlerini kontrol etme gibi sosyal ve duygusal becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Satranç, çocukların odaklanma yeteneklerini artırarak dikkatlerini sürdürmelerine yardımcı olur ve öğrenme sürecine eğlenceli bir boyut katar. Bu nedenle, okul öncesi dönemde satranç, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan değerli bir araç olarak önemlidir. Satranç, oynayanların dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan etkili bir aktivitedir. Oyun sırasında, oyuncuların rakiplerinin hamlelerini takip etme, taşların konumunu değerlendirme ve stratejik planlar yapma gibi zihinsel süreçlere odaklanmaları gerekmektedir. Bu süreçler, oyuncuların uzun vadeli planlama, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini artırırken, dikkatlerini sürdürmelerine yardımcı olur. Satranç, oyun esnasında ortaya çıkan değişken durumlarla başa çıkma becerisi kazandırarak, oyuncuların dikkat kontrollerini güçlendirmelerine olanak tanır. Dolayısıyla, satranç oynamak, bireylerin dikkat seviyelerini artırmada etkili bir araç olarak önemli bir rol oynar.

Keywords

Abstract

Chess is an ancient strategic board game that enhances strategic thinking, planning, and cognitive skills while providing enjoyment for its players. Players strive to defeat their opponents by utilizing their ability to anticipate the moves of the opposing side, thereby developing critical thinking, problem-solving, and decision-making skills in the process. Additionally, playing chess supports life skills such as patience, concentration, and analytical thinking. Therefore, chess is acknowledged as an important game that not only strengthens individuals' cognitive abilities but also encourages strategic thinking and a competitive spirit. In the preschool period, chess is an activity that positively contributes to children's cognitive, emotional, and social development. Playing chess instills problem-solving skills in young children while promoting strategic thinking. Moreover, it helps them develop social and emotional skills such as following rules, waiting their turn, and controlling thought processes during the game. Chess enhances children's focus, making learning a more enjoyable experience. Hence, in the preschool period, chess is considered a valuable tool that contributes to children's intellectual and social development. Chess is an effective activity that contributes to improving players' attention and concentration skills. During the game, players need to focus on mental processes such as tracking their opponents' moves, evaluating the positions of the pieces, and making strategic plans. These processes not only enhance long-term planning, analytical thinking, and problem-solving skills but also assist in maintaining attention. Chess imparts the ability to cope with variable situations that arise during the game, thereby strengthening players' attention control. Consequently, playing chess plays a significant role in increasing individuals' attention levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics