ÖMER BİN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNDE YETİMLER

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:10:15.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi ve Sanatları
Number of pages: 72-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Râşid Halifeler döneminden sonra Suriye’nin merkezi Dımışk’ta kurulan Emevîler, hanedanlık anlayışına dayalı ilk İslam devletini kurmuşlardır. Emevî halifeleri arasında çok özel bir yeri olan Ömer bin Abdülaziz, dönemi esnasında Emevîler’in geleneksel saltanat görüntülerine son vermiştir. Devlette görülen israfa son veren halife artan gelirle sosyal hizmetlere kaynak meydana getirmiştir. Emrindeki köle ve cariyeleri azat ettirmiş olan halife halktan biri gibi yaşamaya çalışmıştır. Yönetiminde sergilediği adil davranışlarından dolayı da kendisi Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılmıştır. Ömer bin Abdülaziz’in yöneticiliği esnasında uyguladığı sosyal yardımlar, genel itibariyle dezavantajlı gruplara yönelik olmakla beraber toplumun genelini de kapsamıştır. Ömer bin Abdülaziz, çocuklar hususunda da hassas davranmış, onlara yönelik birçok sosyal hizmeti hayata geçirmiştir. O, özellikle kimsesiz çocuklar için bakım ve koruma önlemleri aldırmıştır. O’nun döneminde kadılar, yetimlerin mallarını idare etmek gibi işlerle de görevlendirilmişlerdir. He took care and protection measures especially for orphaned children. During his reign, judges were also assigned to manage the property of orphans.

Keywords

Abstract

The Umayyads, who were established in Dimyshk, the center of Syria, after the period of the Rashid Caliphs, established the first Islamic state based on a dynastic approach. Omar bin Abdulaziz, who had a very special place among the Umayyad caliphs, put an end to the traditional reign images of the Umayyads during his reign. The caliph put an end to the waste in the state and created resources for social services with the increased income. The caliph, who freed the slaves and concubines under his command, tried to live like a commoner. Due to his fair behavior in his administration, he was considered the fifth of the Rightly Guided Caliphs. The social aid implemented by Ömer bin Abdulaziz during his administration was generally aimed at disadvantaged groups, but also included the society in general. Ömer bin Abdulaziz was also sensitive about children and implemented many social services for them.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics