SANATIN DEĞİŞİMİ: YAPAY ZEKA İLE SANATSAL İFADEYİ YENİDEN KEŞFETME

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:06:15.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 40-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, teknolojik gelişmelerle paralel olarak her dönemde sürekli değişim geçirmiştir; bu değişim, sanatsal ifade biçimlerinin ve sınırlarının yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Fotoğraf makinesinin icadı, sanayi devrimi, dijital sanatın ortaya çıkışı ve en son olarak yapay zeka ile üretilen sanat eserleri, sanatın nasıl şekillendiğine dair kritik dönüm noktalarını temsil etmektedir. Bu çalışma, yapay zeka teknolojisinin sanat üzerindeki etkilerini ve sanatsal ifadenin bu etkileşimler neticesinde nasıl dönüştüğünü incelemektedir. Yapay zekanın sanatsal ifade biçimlerindeki rolü  ele alınmakta ve teknolojik yeteneklerin, yaratıcılık ve sanatsal değer üzerindeki etkilerini değerlendirilmektedir. Estetik ve etik kurallar üzerine tartışılırken, yapay zeka sanatının potansiyel geleceği hakkında da düşünceler belirtilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Art has invariably evolved in parallel with technological advancements throughout different epochs, prompting a redefinition of the methodologies and boundaries of artistic expression. The invention of the camera, the Industrial Revolution, the advent of digital art, and most recently, the emergence of artworks produced by artificial intelligence, represent pivotal milestones in the evolution of art. This study scrutinizes the impacts of artificial intelligence technology on art and investigates how artistic expression has transformed as a consequence of these interactions. It delves into the role of artificial intelligence in shaping forms of artistic expression and evaluates the effects of technological capabilities on creativity and artistic value. While deliberating on aesthetic and ethical standards, the paper also posits reflections on the potential future of AI-influenced art.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics