ORYANTALİZM OKSİDENTALİZM GÜÇ VE MEKÂN İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:01:28.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 436-446
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batı var olabilme sürecini bir takım kurgu ve paradigmalar üreterek gerçekleştirmiştir. Bu kurguda Batı’nın, Batı dışındaki toplumlarla kurduğu ilişki üstünlük ilişkisine göre şekillenmiştir. Bu üstünlük ilişkisi Oryantalizm kavramıyla meşruluk kazanırken Doğu toplumlarında Oksidentalizm kavramının güç kazanmasına neden olmuştur. Oryantalizm ve Oksidentalizm arasındaki ilişki temelde güç ilişkisi üzerine kuruludur. Batı’nın Doğu toplumlarını öteki olarak konumlandırma süreci, Batı’nın, güç ve siyasi otoriteyi amaçları doğrultusunda kullanması ve farklı mekânlarda egemen bir güç olarak kendi değerlerini kabul ettirmesi ile neticelenmiştir. Batı’nın oluşturduğu bu güç ilişkisi, Oksidentalizmi de güç oluşturma arayışına itmektedir. Fakat Oksidentalizm hali hazırda bir güç erkine sahip değildir. Bu çalışmanın amacı, Coğrafya biliminin temel prensipleri çerçevesinde Oryantalizm, Oksidentalizm ve güç kavramları arasındaki ilişkiyi mekânsal anlamda değerlendirmektir. Bu kapsamda açıklayıcı eleştiri yöntemi tercih edilerek Oryantalizm, Oksidentalizm ve güç kavramlarının yüzeyde görünenin ötesinde daha derin yapılar oluşturduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

 

Keywords

Abstract

The West has realized its existence by producing a set of fictions and paradigms. In this fiction, the relationship between the West and non-Western societies is shaped according to the relationship of superiority. While this relationship of superiority gained legitimacy with the concept of Orientalism, it led to the concept of Occidentalism gaining power in Eastern societies. The relationship between Orientalism and Occidentalism is fundamentally based on a power relationship. The process of the West's positioning of Eastern societies as the other has resulted in the West using power and political authority for its own purposes and imposing its own values as a dominant power in different spaces. This power relationship created by the West pushes Occidentalism to seek to create power. However, Occidentalism does not currently possess a power structure. The aim of this study is to spatially evaluate the relationship between the concepts of Orientalism, Occidentalism and power within the framework of the basic principles of geography. In this context, the method of explanatory criticism will be preferred and it will be tried to show that the concepts of Orientalism, Occidentalism and power form deeper structures beyond what appears on the surface.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics