Dergi Yönetimi ve Yayın Kurulu


SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI

İnönü Üniversitesi

 

Editör Yardımcıları

Öğr.Gör. Sevcan BAYRAK (editorsobider@gmail.com)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER

Okt. Enser YILMAZ (iletisimsobider@gmail.com)

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Nazmi AVCI Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta / Türkiye

Prof. Dr. Tofiq ABDÜHASANLİ Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / Azerbaycan

Prof. Dr. Fenüze NURİEVA Kazan Federal Üniversitesi - Kazan / Tataristan

Prof. Dr. Erdal Fırat St. Clement Institute / Kamboçya

Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN Amasya Üniversitesi - Amasya / Türkiye

Doç. Dr. Ali CİN Akdeniz Üniversitesi - Antalya / Türkiye

Doç. Dr. Beyhan KESİK Giresun Üniversitesi – Giresun / Türkiye

Doç. Dr. Ebru BURCU YILMAZ İnönü Üniversitesi - Malatya / Türkiye

Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu / Türkiye

Doç. Dr. Ersan ERSOY İnönü Üniversitesi - Malatya / Türkiye

Doç. Dr. Chingiz BAGIROV Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi / Azerbaycan

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR Giresun Üniversitesi – Giresun / Türkiye

Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi - Sakarya / Türkiye

Doç. Dr. Özcan BAYRAK Fırat Üniversitesi - Elazığ / Türkiye

Doç. Dr. Aykut GÖKSEL Gazi Üniversitesi - Ankara - Türkiye

Doç. Dr. Mutlu DEVECİ Fırat Üniversitesi - Elazığ -Türkiye

Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ  Çankırı Karatekin Üniversitesi - Çankırı / Türkiye

Doç. Dr. Ünal TAŞKIN Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman / Türkiye

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi - Malatya / Türkiye

Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE Vilnius Üniversitesi / Litvanya

Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr.  İlker İŞSEVER  İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Atiye NAZLI Hitit Üniversitesi – Çorum / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Beyzade Nadir ÇETİN Fırat Üniversitesi - Elazığ /Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gizem SAYGILI Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Macit BALIK- Bartın Üniversitesi - Bartın / Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Maksut YİĞİTBAŞ Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGER Bingöl Üniversitesi - Bingöl / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ÇELİK İnönü Üniversitesi - Malatya / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Murat KÜÇÜK Ankara Üniversitesi - Ankara / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Öner TOLAN  Ardahan Üniversitesi - Ardahan / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BÜYÜKBEŞE Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARTALCIK Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Adem BAYAR Amasya Üniversitesi - Amasya / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM  Bartın Üniversitesi -Bartın / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÇELİKBAĞ Fırat Üniversitesi - Elazığ / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Celal ASLAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van / Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Resul ÖZAVŞAR Yarmouk University / Jordan

Assoc. Prof. Dr. Usame Abdulrahman ABDULALEEM Helwan University / Egypt

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova BAKYTGUL Kazakistan Milli Üniversitesi / Kazakistan

Dr. Alireza ZADEGHAN Tebriz Üniversitesi / İran

Dr. Fatima HOCİN Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi / Makedonya

Dr. Javad KHAMİSABADİ İslamic Azad Üniversitesi  / İran