Hakkımızda


SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES), sosyal bilimlerin her alanında akademik bakış açısını esas alan, özgün araştırmalara yer veren ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. 2014 yılında yayın hayatına başlayan dergi, iki ayda bir olmak üzere yılda altı sayı yayımlanır.

SOBİDER’in temel misyonu, sosyal bilimlerin malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak sosyal bilimlerin her alanına hizmet etmektir.