MAİ VE SİYAH’TA MELANKOLİK ERKEKLİK: DUYUMSANMAKTAN VAZGEÇİLMEYEN KAYIP

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 284-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halid Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı romanında, hem anlatıcı hem de ana karakter konumundaki Ahmet Cemil, şimdiye kadar okuru pek de alışkın olmadığı bir erkeklik inşası ile karşı karşıya bırakır. Romantik ve sessizliği ile dikkat çeken ana karakter Ahmet Cemil’in yüksek ideallerin peşinde olan zengin düş dünyası ile hayatın katı gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kalan içe dönük mizacı, gerek kurgusal gerek toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında yeni bir erkeklik deneyimini ortaya çıkarır. Ahmet Cemil’in bireyleşme serüveninde şiir ve aşk söz konusu olduğunda romantik ve idealist olan erkeklik deneyimi, yaşanan hakikatlerin trajedisi ile yerini sürekli yoksunluk çeken ve mücadele etmek için kendisine bir neden bulamayan melankolik erkeklik bilincine bırakacaktır. Çalışmada, toplumsal cinsiyet çalışmaları etrafında çok karşılaşılmayan melankolik erkekliğin nedenleri, böyle bir erkeklik bilincinin yaşam pratiklerine getirdiği özellikler, sanatla ve ona dair yaratıcılıkla olan ilişkisi, Mai ve Siyah romanı etrafında çözümlenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Ahmet Cemil, who is both in the position of narrator and the protagonist in Halid Ziya Uşaklıgil’s Mai ve Siyah, confronts the reader with the construction of melancholic masculinity with which the reader has not been familiar so far. Drawing attention through his romantic and reticent characteristic, protagonist Ahmet Cemil’s wealthy imagination that is in the pursuit of high aspirations and his introvert temperament that has to face with the tough realities of life reveal a novel kind of masculinity experience both in the context of fictional and social gender roles. When poetry and love are at the stake of Ahmet Cemil’s adventure of individuation process, by the tragedy of the experienced realities, masculinity experience, which are romantic and idealist, will lend its place to melancholic masculine conscious which is afflicted permanently with deprivation and cannot find a reason for himself to struggle. In the study, the reasons of melancholic masculinity, which cannot be encountered abundantly within the context of social gender studies, the features that such a masculinity consciousness brings to practices of life, art and its relationship with creativity will be investigated and analyzed in relation to the novel, Mai ve Siyah.

Keywords