ISSN:2149-0821

ANTİK EDEBÎ VE FELSEFİ KAYNAKLARDA AULOS VE SYRİNX VE TERCÜME PROBLEMLERİ


Antik Yunan edebiyatı ve felsefesinde herhangi bir çalgı her şeyden önce sembolik bir objedir. Bu döneme ait metinlerde birkaç nefesli çalgıya tanık oluyoruz. Bunlar; aulos (αὐλός), syrinx (σῦριγξ) ve salpinx (σάλπιγξ)’tir. Ancak, aulos konusu ve bu konunun gelişimi antik Yunan felsefesinde ön plana çıkmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bu çalgının dünyevi, ekstatik ve hatta trajik bir anlamla karakterize edilmesidir. Syrinx, ruhani canlandırılma ve etik özelliklere atfedilmesi açısından, felsefe tarafından derin geliştirilmeye uğrayan başka bir çalgıdır. Antik Yunan felsefesi bu iki çalgı karşı karşıya koymaktadır. Çalgıların arasındaki tüm bu felsefi ilişkileri ve bu çalgıların birbirine karşı pozisyonlarını incelemek pek karmaşıktır ve burada en büyük problemi antik Yunancadan yapılan yanlış tercümeler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın esas amacı, bu iki antik nefesli çalgının net olarak belirlenmesi, bunun sonucunda günümüzdeki kaval ile ilişkisinin olup olmadığı ve var ise bu ilişkinin ne düzeyde olduğunu göstermektir. Antik Yunan çalgıları aulos ve syrinx’in fiziki niteliklerinin araştırılmasının yanı sıra onların, ilk olarak mitolojide çizilmiş, ardından felsefe alanında çok net ve derin olarak belirlenmiş etik statüleri de aydınlatılacaktır.


Keywords


syrinx, aulos, kaval, flüt, antikite, felsefe

Author: Ayna İSABABAYEVA
Number of pages: 53-72
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.34
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.