ISSN:2149-0821

NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE MÜLTECİ PROFESÖRLERİN TÜRKİYE’YE GELİŞ SÜRECİ (1933)


Cumhuriyet döneminin en önemli kültür reformlarından biri, 1933’te İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche’nin görevlendirilerek üniversiteler için bir reform planı hazırlamasıdır. Rapora göre yeni bir üniversite kurulacak; çağdaş ve bilimsel bir zihniyetin oluşumu için de yurtdışından akademisyenler getirilecekti. Eğitimde yeniden yapılandırma süreci olarak adlandırılan bu dönemi önemli kılan bir diğer faktör ise Nazi Almanyası’nın ‘akademisyen’ kökenli mağdurlarıyla ortak bir paydada buluşmasıydı. Reform süreci sırasında Almanya’da Hitler liderliğindeki Nazi Rejimi’nin baskıları sonucu yahudi kökenli ve rejime muhalif Alman akademisyenler ülkelerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Bu mülteci bilim insanları, İsviçre sürgününde kurdukları “Yurtdışındaki Alman Bilim Adamları Yardım Cemiyeti” ve Türk Hükümeti’nin tam yetkili temsilcisi Prof. Malche’nin yoğun çabaları sonucu Türkiye’ye geliş süreçleri başarılı olur ve bunlar ‘reform planı’ çerçevesinde üniversitelere yerleştirilirler.


Keywords


Cumhuriyet, Üniversite reformu, Nazi Almanyası, mülteci akademisyenler

Author: Ali SERTPOLAT
Number of pages: 26-43
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.35
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.