ISSN:2149-0821

DİVAN ŞAİRİNDE İÇ YANSIMASI OLARAK HÜSN-İ TALİL


Klâsik şiirimizde şair, çoğu zaman duygularını yansıtabilmek için edebî sanatların sihirli dünyasına başvurur. Okuyucuya iletmek istediği mesaj veya herhangi bir duygu bu edebî sanatların yardımı ile açıklığa kavuşur. Bu sanatların yanında Divan şiirini icra eden şairlerimiz duygu yüklü hayallerini sunabilmek için mazmun arayışına girmişler, yeni yeni motif ve imgeleri eserlerinde kullanmışlardır. Dolayısıyla Divan şairi duygu ve hayal dünyasını yansıtabilmek için söz konusu malzemeleri vasıta hâline getirmişlerdir. Bu vasıtalardan biri de şüphesiz hüsn-i talil sanatıdır. Hüsn-i talil’de şair bir olayın gerçek sebebi yerine, estetik gaye amacıyla hayalî ve güzel bir sebep öne sürer. Yani şair şiirde şairane bir sebep bulma gayretindedir. Bu hayalî sebep, şairin şiir sanatındaki ustalığı ile ilgilidir. Şairin iç dünyasında tasavvur ettiği şeyler, hüsn-i talil yoluyla edebî yönden estetik bir görünüm kazanır. Birinci sınıf şairlerin elinde en karmaşık duyguların tercümanı olarak tezahür eden hüsn-i talil sanatı, şairlerin aynı zamanda iç yansımalarının da bir ürünüdür. Şairlerimiz hüsn-i talil sanatını oldukça başarılı kullanmış; şiirlerini türlü hayaller ve çeşitli malzemeler bakımından da son derece zenginleştirmiştirdir. Bu bağlamda şairlerin ele aldığı bazı tasavvufi, âşıkane, ictimaî vs şiirler bu sanatın etrafında teşekkül etmiş; şairin dış dünyaya bakan penceresi hâline gelmiştir.


Keywords


Hüsn-i talil, Klâsik Türk şiiri, Edebî sanat, Divan şairi.

Author: İsmail YILDIRIM
Number of pages: 142-150
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.38
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.