ISSN:2149-0821

HALK PLASTİK SANATLARI YÖNÜYLE RİZE


Rize, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Etrafı geçit vermeyen yüksek dağlar ve vadilerle çevrili olduğu için kapalı bir coğrafyası vardır. Tarım, hayvancılık ve endüstri üzerine kurulu ekonomik düzenin olduğu yörede, insanların, bakırcılık, demircilik, taşçılık, dokumacılık, marangozluk, yorgancılık, tulumculuk, kemençecilik vb. meslekler ifa ettikleri ve ürettikleri eserleri de ülkenin çeşitli yerlerine pazarladıkları bilinmektedir. Yöre insanının, maddeye şekil vererek ortaya koyduğu bu eserler, bölgenin halk plastik sanatlarını oluşturması açısından önem taşımaktadır. Çeşitli araçlar yardımıyla üretilen ve taşınabilir niteliğiyle, günlük hayatta ya da özel günlerde kullanılabilen ve usta – çırak ilişkisine dayalı olarak üretilen halk plastik sanatlarının, Rize ili ve yöresinde yaşayan, bu işe gönül vermiş sınırlı sayıda sanatkâr tarafından icra edildiği görülmektedir. Bu çalışma, yörede, el emeğine dayalı olarak ortaya konan ve halk plastik sanatları kapsamına giren tulumculuk, kemençecilik, bakır işçiliği, demircilik, sepet örücülüğü, yorgancılık, Rize bezi (feretiko) dokumacılığı, çorap örücülüğü konularını içermektedir.


Keywords


Plastik sanatlar, Rize, Dokumacılık, Maden İşçiliği, Taş İşçiliği

Author: Ela TAŞ
Number of pages: 172-202
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.43
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.