ISSN:2149-0821

MAHKÛM KADINLAR KİMLERDİR? ANKARA SİNCAN KADIN KAPALI CEZAEVİ


Bu çalışma mahkûm kadınların kimler olduklarını, varsa onları cezaevi dışındaki kadınlardan ayırt edici özelliklerini ve cezaevi koşulları ile cezaevinde mahkûm kadınlara sunulan imkânları anlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, mahkûm kadınlar kimlerdir? Hangi koşullar altında cezaevinde mahkûm edilmektedirler? Mahkûmiyetleri boyunca onlara sağlanan imkânlar nelerdir? gibi sorulara yanıt aranacaktır. Araştırma sorularını cevaplayabilmek için Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bir saha çalışması yürütülmüş ve saha çalışması boyunca 134 kadın mahkûm üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, pek çok kadın mahkûm eğitimsiz ve ekonomik olarak erkeğe bağımlı durumdadır. Ayrıca, kadın mahkûmların çoğu, yoksulluk içinde yaşayan geleneksel ataerkil ailelerden gelmektedir. Diğer taraftan mahkum kadınlardaki boşanma oranı Türkiye’deki boşanma oranının oldukça üzerindedir, ayrıca kadınların önemli bir oranı severek/kaçarak evlendiklerini belirtmiştir. Saha çalışmasının yürütüldüğü kadın kapalı cezaevi, kadın mahkûmların sağlıklı koşullarda kalabilecekleri fiziksel imkânlarla donatılmış ve kendilerini geliştirebilmeleri için yeterli imkânların sunulduğu gözlenmiştir.


Keywords


Kadın mahkûmlar, kadın kapalı cezaevi, mahkûmların profili, cezaevi koşulları

Author: Gaye BARIŞ
Number of pages: 102-119
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.46
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.