ISSN:2149-0821

ARAPÇA EDEBİ MAKALELER


Nükte, Arapça’da, ince manalı, zarif ve şakalı söz anlamına gelir. Nükte, fıkra ve şaka kavramlarıyla bağlantılı olup, aynı şeyi ifade etmez. Yalnızca bazı fıkra ve şakalar nüktelidir. Ne yazıktır ki, nüktelerin kitaplar halinde toplanması ihmal edilmiştir. Evliyâ Çelebi, Lâmiî ve emsâli bir takım yazarlar, bu konuda kitaplar yazmışlardır. Türk edebiyatının seçkin şahsiyetlerinden Mehmet Akif ve Mevlâna’nın da nükte yaptıkları belirtilmiştir. Giriş olarak Türk edebiyatında ile Arap edebiyatındaki nükte bahsini asıl mevzuya zemin teşkil etmesi için kaydedilmiş olup, sonra Mehmet Râif’in hayatından bahsedilmiş ve “Nukât-ı Edebiye” adlı eserindeki Arapça Nükteler ele alınmıştır. Klasik Arap edebiyatındaki nukât (nükteler) konusu, günümüze kadar pek fazla ele alınmamıştır. Bu yüzden bu nadir eserdeki Mütenebbi, Ebu Ali el-Farisi, Ferra, Mühelhil, İmruülkays ve Asmai gibi Arap edebiyatının seçkin edip ve şairleri ile Hazret-i Yusuf (aleyhisselam) ve Leyla-Mecnun hakkındaki Arapça nüktelerden ibâret olan kısmı kaydedilmiştir.


Keywords


Arap Edebiyatı, Edebî Nükte, Mehmet Râif, Nukât-ı Edebiye.

Author: Recep DİKİCİ
Number of pages: 1-7
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.50
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.