ISSN:2149-0821

HALİDE EDİP’İN VURUN KAHPEYE ROMANI SOSYAL BİR GERÇEKLİK OLARAK OKUNABİLİR Mİ?


Kimi araştırmacıların -ortaya hiçbir nesnel veri sunmadan- sadece muhteva yönünden bakıp inceledikleri eserlerin toplumsal meseleli/sosyal içerikli veya belgesel mahiyetli olduğu yorumlarını yapmaları bazı yazarları ve okuyucuları, bu eserlerin tarihî metinler gibi sosyal bir gerçeklik arz ettiğine inandırmaktadır. Hatta bunun da ötesi bu eserlere inanılmakla kalınmamış, eserlerin oluşturduğu anlam ya da algıyla günümüz politik gündemleri değerlendirilmiştir. Özellikle Yılmaz Özdil’in Hürriyet Gazetesi’nde 2 Eylül 2013 tarihli ‘Vurun Kahpeye (2013 Versiyonu)’ yazısı ile Hasan Pulur’un Milliyet Gazetesi’nde 2 Nisan 2009 tarihinde yazdığı ‘Vurun Kahpeye’ başlıklı yazıları bu duruma örnektir. Biz de buradan yola çıkarak Vurun Kahpeye romanının sosyal gerçeklik olarak okunup okunamayacağını, Bakhtin’in romanda çok seslilik kuramından faydalanarak tespit etmeye çalıştık. İlk baskısını 1926 yılında yapan Vurun Kahpeye romanı, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki resmî ideolojinin yansıdığı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanrısal bakış açısı ile ele alınan roman toplam on üç bölümden oluşmuş ve eserin merkezine İstanbul’dan taşraya gelen öğretmen Aliye Hanım alınmıştır. Romanın kart karakteri Hacı Fettah Efendi’dir. Roman bir aydın-kaba softa çatışmasına zemin hazırlamış ve bu tarzda bir mücadele ile geçmiştir.


Keywords


Halide Edip, roman, Mikhail Bakhtin, çok seslilik, sosyal gerçeklik.

Author: Ahmet AKGÜL
Number of pages: 120-127
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.51
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.