ISSN:2149-0821

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU VE İLKOKULLARDA AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ


Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 107 okul öncesi ve 100 ilkokul öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplamasında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmış, verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; öğretmenlerin genel olarak aile eğitiminin okul rehber öğretmenleri tarafından yürütülmesi gerektiği görüşünde oldukları (%62,32) belirlenmiştir. Aile eğitiminde en çok kullandıkları yöntemlerin veli toplantıları (%96,62) bireysel görüşmeler (%92,75) ve okula geliş-gidiş zamanlarında görüşme (%90,34); en az kullandıkları yöntemlerin ebeveyn kitaplığı hazırlama (%84,06), dilek kutusu (%78,26) ve iletişim defteri kullanma (%68,60) olduğu belirlenmiştir. İlkokul öğretmenlerinin toplantı, telefon görüşmeleri ve okul/sınıf çayı düzenleme yöntemlerini tercih ettiği; okul öncesi öğretmenlerinin farklı türde yöntemleri daha fazla oranda kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin, aile eğitimi çalışmalarını planlarken öncelikle ailelerin ihtiyaçlarını dikkate aldıkları, aileleri daha çok okulda düzenlenen toplantı ve konferans etkinliklerine davet ettikleri, aile eğitimine katılım konusunda velilerin isteksiz davrandıkları belirlenmiştir.


Keywords


Okul öncesi, ilkokul, aile eğitimi, aile katılımı.

Author: Arzu ÖZYÜREK - - Mustafa ADIBATMAZ - Asya ÇETİN - Ayşe MERİÇ - Nida KILINÇ - Şeyma ERZURUMLUOĞLU - Yasemin YÜCESAN - Derya ATALAY
Number of pages: 28-43
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.57
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.