ISSN:2149-0821

DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NDE GEÇEN BAN SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE


Oğuzların tarih içinde kendilerine ait, türünün nadir ve ilk örneklerinden biri olan Dede Korkut Oğuznameleri, içerdiği zengin anlatımla yalnız geçmişte Oğuz boylarının yaşantısına dair verileri içinde barındırmaz, aynı zamanda dile ait pek çok veriyi de içinde barındırır. Bu yönüyle Eski Türkiye Türkçesi için bu metnin eskicil ögeleri de içinde saklayan yapısının dil çalışmaları için ne denli önemli olduğu ortadadır. Bu çalışmada, üzerinde birtakım farklı görüşlerin ileri sürüldüğü ban sözcüğü üzerinde durulacaktır.


Keywords


ban, eskicil ögeler, Dede Korkut Oğuznameleri, büyük, çadır.

Author: Hakan ÖZDEMİR
Number of pages: 8-18
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.61
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.