ISSN:2149-0821

GÜNCEL HALİYLE ADANA ŞEHRİNDE NÜFUS DÖNÜŞÜMLERİ


Bu çalışma yoğun göç hareketliliğinin ulunduğu Adana kentinin sahip olduğu nüfusun niteliklerini güncel haliyle tespit etmektir. Araştırma Adana kentinde yer alan merkez belediyeliği evren kabul edilmiş olup tesadüfi örneklem esasına göre 1004 örneklem üzerinde gerçekleşmiştir. Veriler yapılandırılmış anket yardımıyla toplanıp SPSS 20 programında analizleri gerçekleştirilmiştir ve literatürdeki bazı kavramsal tartışmalar dayalı olarak yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre Adana kent nüfusu hem sosyo ekonomik gruplaşmalar hem de etno-dilsel gruplaşmalar bakımdan nitelik değiştirmektedir. Bu değişimlerin sosyal ve siyasal sonuçları söz konusudur.


Keywords


Adana, Nüfus, Nusayri, Kürt, Arap, Alevi, Seçim

Author: Cahit ASLAN
Number of pages: 42-61
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.72
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.