OKULLARDA YÖNETİŞİM: HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK ÖNÜNDEKİ ENGELLER
GOVERNANCE IN SCHOOLS : ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OBSTACLES

Author : Mutlu KILIÇ - - Fatih TÖREMEN
Number of pages : 271-281

Abstract

Yönetişim, eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda her geçen gün daha fazla önem arz etmektedir. Daha katılımcı daha etkin ve daha verimli bir yönetim ve planlama oluşturulabilmesi için yönetişimin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Gerek çalışanlarına karşı ve gerekse topluma karşı Şeffaf ve hesap verebilir kurumlar, yönetişim sürecinde daha başarılı olarak varlıklarını sürdürürler. Bu sayede kurumlar sorunlarını daha kolay çözüme kavuşturarak uzun soluklu ve başarılı olurlar. Bu çalışmanın amacı okullarda yönetişimin hesap verebilirlik ve şeffaflık boyutlarının öğretmenlerin görüşleri ile değerlendirilerek, yönetişim önündeki engellerin ortaya çıkarılması ve öğretmenlerin çözüm önerilerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın sonucunda, okullarda yönetişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için; öğretmenlerin yönetim sürecine daha çok müdahil edilip fikirlerinin alınması gerektiği, yönetimin siyasetten uzak, daha adil, ve daha vicdanlı hareket etmesini gerektiği, ve ortak akılın yürütülmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık,iyi yönetişim engelleri,

Read:411

Download: 153