ISSN:2149-0821

BÜROKRATİK VESAYET VE LİBERAL DEMOKRASİ İLİŞKİSİ EKSENİNDE “OTONOM YAPI” KAVRAMSALLAŞTIRMASI


Bürokrasi ortaya çıktığı günden beri siyasetle çekişme yaşayan, iktidar gücüne hükmetmek isteyen kurumlardan biri olmuştur. Türkiye tarihinde bürokrasi, siyasetle girdiği mücadelelerin çoğundan galip çıkmıştır. Türkiye’de bürokratik vesayet, etkisini her dönem sürdürmüştür. Bu çalışmada Atilla Yayla’nın köşe yazılarından hareketle, bürokratik vesayet ve liberal demokrasi ilişkisi ekseninde “otonom yapı” kavramının Türkiye’de 17 Aralık 2013 süreciyle birlikte yaşanan gelişmelere etkisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı, bu süreç sonrasında gündeme gelen “otonom yapı” kavramının hükümet-cemaat çekişmesinde hangi rolü oynadığını açıklamaktır. Bu amaçla, Atilla Yayla’nın hükümet-cemaat ve otonom yapılanmalara yönelik köşe yazıları üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. Yayla’nın görüşleri doğrultusunda, Türk siyasal hayatında bürokratik vesayeti kullanan bir otonom yapılanmanın olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Bürokratik vesayet, Liberal demokrasi, Otonom yapı, Cemaat, İktidar.

Author: Çiğdem PANK - - Figen KESKİN
Number of pages: 282-291
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.74
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.