ISSN:2149-0821

KOBİLERİN DIŞ TİCARETTE YAŞADIKLARI FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Para ve emtia için Dünya’nın küçük bir köy haline geldiği çağımızda ülkeler, ekonomilerini güçlendirmek ve ekonomik kırılganlıklarını azaltmak için daha güçlü işletmelere ihtiyaç duymaktadırlar. Üretimin giderek artmaya devam etmesi işletmeleri ulusal pazarlardan çıkıp uluslar arası yeni pazarlar bulmaya zorlamaktadır. İşletmelerin ihracatlarını tek bir pazara bağlı kalmadan alternatif pazarlar oluşturarak müşteri portföylerini çeşitlendirmeleri günümüz koşullarında bir gereklilik haline gelmiştir. Kobilerin ihracat yapmaları önünde bir takım engeller bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlilerinden bir tanesi de finansman sorunu oluşturmaktadır. Kaynak maliyetlerinin yüksek olması, teminat koşulları, kur seviyesi, fon temininde yaşanan sorunlar gibi, ihracatçıyı zorlayan finansmanla ilgili problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmada kobilerin finansman sorunları tespit edilerek, çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Kobilerin finansman sorunlarının tespitinde KOSGEB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yapmış olduğu çalışmalar ve bu konuda yazılan makalelerden faydalanılmıştır.


Keywords


Kobi Finansmanı, Dış Ticarette Kobi, Finansman Sorunları

Author: Uğur DEMİRAL
Number of pages: 517-523
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.160
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.