ISSN:2149-0821

TÜKETİCİLERİN OPTİK ÜRÜN TERCİHLERİ


Müşteri memnuniyetinin önem kazandığı ve tüketicilerin bilinçlendiği günümüz pazarlama dünyasında, şirketler hedef kitlelerini arttırmaya, onlara yönelik pazarlama stratejilerini belirlemeye, ürün gamını bu doğrultuda geliştirmeye, müşterileri maksimum düzeyde memnun edip olumlu geri dönüşler sağlamaya, satın alma isteklerini arttırmaya, daha fazla kitleye ulaşmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda sağlıklı çalışmalar yapabilmek adına, tüketici tercih özelliklerini alt yapı olarak kullanma ihtiyacı hissetmektedirler. Optik ürünler ve tercih edilme sebepleri ile ilgili veriler sınırlı seviyededir. Hastanelerde, özel poliklinik muayenelerinde ve optik mağazalarında istatistiki bilgilerin toplanamamasından dolayı, göz hastalıkları dağılımı ve optik ürün kullanım bilgileri derlenememekte, dolayısıyla sektör yatırımcısına yol gösterecek bilgi birikiminden yoksun kalınmaktadır. Bu belirsizlik, rasyonel çalışmaya ve sağlıklı bir sektör profiline ulaşılmasına engel teşkil etmektedir. Bu çalışmada optik ürünlerine yönelik tüketici tercihleri ve tercih nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada genç tüketicilerin kontakt lens tercih düzeylerinin yüksek olduğu, tercihlerde cinsiyetin belirleyici olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada, tüketicilerin hangi optik ürünü tercih ettikleri ve tercih etme sebepleri ortaya konulmuştur


Keywords


Tüketici tercihleri, optik ürün

Author: Betül BULADİ ÇUBUKCU - - Gönül AKBULUT
Number of pages: 439-448
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.164
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.