ISSN:2149-0821

PARMENİDES’İN ŞİİRİNDE HAKİKAT


Parmenides felsefe tarihinde hakikat üzerine ilk bilinçli soruşturmayı gerçekleştiren filozoftur. O, Homeros ve Hesiodos’un eserlerinde daha çok ahlaki bir düzlemde ele alınan ve ‘doğruyu söylemek’ şeklinde ifade edilen kavramı ontolojik bir zemine yerleştirmiş ve başlıca soruşturma nesnesi haline getirmiştir. Bunu gerçekleştirirken de duyu bilgisine güvenmeyip akli bilgiden hareket etmiş, gerçekleştirmiş olduğu akıl yürütme ile mantığın ilk örneklerini vermiştir. Kendisinden kalan 150 satır, aklın takip edebileceği üç yol bulunduğunu göstermekte, bu üç yoldan hangisinin takip edildiğinde hakikate ulaşılmasının veya yanlışa düşülmemesinin mümkün olduğunu gösterme amacındadır. Söz konusu yol, varlık hakkında, varlığın Bir olduğunu söylemekten daha fazla bir şey yapamayacağımızı ifade eden hakikat yoludur. Sonrasında görüşleri, Herakleitos’un logos kavramı ile birlikte, Platon ve Aristoteles’in hesaplaşması gereken ilk felsefi yaklaşım olmuştur.


Keywords


Parmenides, hakikat, aletheia, Herakleitos

Author: Tufan ÇÖTOK
Number of pages: 152-163
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.176
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.