ISSN:2149-0821

ÖĞRENCİLERİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal açıdan başarılı olabilmeleri için zamanlarını iyi yönetmeyi ve öğrenmeyi öğrenmeleri gereklidir. Araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini çalışırken kullandıkları öğrenme stratejilerini ve zaman yönetimi beceri düzeylerini belirlemek, öğrenme stratejileri ile zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişkileri ortaya koymak, zaman yönetimi becerilerinin ve öğrenme stratejilerinin, öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 8. sınıf öğrencileri, örneklemini Adapazarı Se


Keywords


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, öğrenme stratejisi, zaman yönetimi, akademik başarı

Author: Nazike KARAGÖZOĞLU
Number of pages: 164-175
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.184
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.