ISSN:2149-0821

TA’BÎRNÂME-İ CA’FER-İ TAYYÂR ÜZERİNE BİR İNCELEME


İnsan tabiatının doğal yapısı içerisinde yer alan rüya, mahiyeti ve sınırları meçhul, gizemli duruşu ile varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Rüya olgusunun kendinden çok işaret ettiği gizem üzerinde duran tabirnâme türünden eserler ise varlığı rüyaya bağlı olmakla ilgi çekici vasfından hiçbir şey kaybetmeyen bir tür olarak karşımızdadır. Bu anlamda çalışmamızda, oldukça pratik kullanım vasfına sahip bir tabirnâme, “Ta’bîrnâme-i Ca’fer-i Tayyâr”, türe ilişkin genel açıklamalar eşliğinde latinize edilmiş metin ilavesi ile ele alınacaktır.


Keywords


Rüya, gelecek, kültür, yorum, gizem

Author: Yuusuf Ziya SÜMBÜLLÜ
Number of pages: 85-96
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.190
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.