ISSN:2149-0821

SANAT YÜKSEKÖĞRETİMİNDE GÜZEL SANAT VE ÇAĞDAŞ SANAT İKİLEMİ


Sanat yapıtlarını kavramak için en önemli araçlar merak, açık fikirlilik ve ikili konuşmalardır. Ancak çağdaş sanat ve onun konularını öğretmek ya da kavratmak söz konusu olduğunda, eğitim açısından bu tartışma yön değiştirir ve yeni sorunlar belirir. Çünkü Çağdaş sanat yapısı gereği, muhalif, eleştirel ve ikilemlidir. Eğitimle sanatı bir araya getirmek ne denli güç ise, çağdaş sanatın konu, kavram, anlayış ve yönergelerini, güzel sanatlar eğitim anlayışı ile yapılanmış bir programda uygulamak daha da güçleşir ve çetrefilli bir hal alabilir. Çalışmanın amacı, çağdaş/güncel sanat uygulamalarının çetrefilli konularını, ülkemizde güzel sanatlar lisans (okul) sistemindeki işleyişi, içeriği ve yapısını ele alarak, çağdaş sanatın eğitim programına uyarlanması söz konusu olduğunda nelere ihtiyaç duyulabileceği ya da böyle bir programın nasıl yapılandırılabileceği gibi bazı temel sorulara yönelik konuları betimsel yolla tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda ele alınan tartışmada çağdaş sanatın doğası, gereksinimleri ve onu oluşturan düşüncelerin sanat eğitim yapısıyla ile bazen sırt sırta, bazen de zıt yönde ki ilkeleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.


Keywords


Çağdaş Sanat, Güzel Sanatlar, Çağdaş Sanat Uygulamaları

Author: Aygül AYKUT
Number of pages: 37-49
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.220
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.